Buitentrainingen tijdens Corona

Beste leden en ouders,

Wij zijn blij dat wij jullie kunnen berichten dat het ons gelukt is om toestemming te krijgen van de gemeente om de hele maand juni naast de sportzalen waar uw zoon of dochter les heeft, buitentrainingen te geven aan de leden vanaf 6 jaar! Uiteraard is het gelet op een ieder zijn gezondheid van belang dat we ons daarbij aan een aantal regels houden.

Regels en afspraken met gemeente Almere die gelden voor TSA buitentrainingen

 • Kinderen en jongeren in Almere krijgen ruimte voor buitentrainingen zonder materiaal uit de turnzaal;
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel ten opzichte van de trainer(s). Om het voor een ieder overzichtelijk te houden, streven we er wel naar om de kinderen op voldoende afstand van elkaar te plaatsen;
 • Jongeren vanaf 13 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan ALLEEN met 1,5 meter afstand tot elkaar en de trainer(s).
 • Gelet op de 1,5 meter regel mogen de trainers niet vangen. De trainingen worden hier op aangepast. Er zullen oefeningen worden aangeboden die zonder hulp van de trainer kunnen worden uitgevoerd;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan. Dit betekent dat u niet naar de training kunt blijven kijken. Wij verzoeken u ook om niet de trainingslocatie te betreden. Zet uw kind af en vervolg daarna uw weg. Mocht u vragen hebben aan de trainer dan verzoeken wij u om die per e-mail te stellen en niet op de locatie;Kantine en kleedkamers en zalen blijven gesloten, ook als het regent;
 • Voor de buitentraining mag TSA geen toestellen uit de zaal gebruiken: kinderen brengen eigen materiaal mee. Denk daarbij aan een yogamatje of een badhanddoek. Verder kan de trainer vragen om nog ander materiaal mee te nemen, zoals een bal en een springtouw (alleen in overleg)
 • TSA heeft met de gemeente afgesproken op welke tijdstippen we de trainingslocatie(s) mogen gebruiken, de trainers geven hun eigen groepen les zoveel mogelijk op de eigen lestijden, het lesrooster vindt u bijgesloten
 • Regent het, dan zal er geen training zijn
 • Dreigende regen? Als de training niet doorgaat, dan wordt de training een uur van te voren afgezegd door de eigen trainer. Komt er geen bericht dan gaat de training gewoon door;
 • Zon? Zonnebrand
 • De trainer, als verantwoordelijke, communiceert eventuele nieuwe afspraken. Iedereen moet zich daar aan houden.

Algemene RIVM corona maatregelen waar TSA zich natuurlijk aan houdt:

 • Heeft u, dan wel uw kind verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis.
 • 24 uur klachten vrij? Dan kan er weer getraind worden;
 • De trainer(s)mag/mogen kinderen naar huis sturen die bovenstaande klachten vertonen;
 • Hoesten doe je in je elleboog, en je neus snuit je in een papieren zakdoek;
 • Niet eten en drinken tijdens de training, alleen uit een van huis meegebrachte bidon en als de trainer daarvoor de gelegenheid biedt. Dit zodat er voor gezorgd kan worden dat de kinderen ook bij het drinken voldoende afstand hebben tot elkaar;
 • Thuis handen wassen voor en na de training. Eventueel kunnen eigen hygiënedoekjes/gel meegebracht worden.

Als we ons allemaal goed aan de regels houden, kunnen we vanaf 1 juni weer aan de slag.De trainer verwacht uw zoon/dochter op de eigen trainingsdag bij de eigen locatie. Voor de actuele tijden verwijzen wij naar het bijgevoegde overzicht dat wij ook op de TSA website zullen plaatsen. We hebben zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande trainingstijden. Om de verkeersbewegingen bij de trainingslocaties echter goed te reguleren en ervoor zorg te dragen dat er zo min mogelijk mensen tegelijkertijd aanwezig zijn, zijn de tijden iets aangepast. Het corona buitenlesrooster kunt u in de bijlage vinden en op de TSA website.

Alle leden kunnen tot de zomer nog steeds thuis inloggen op de drive, zodat zij thuis ook een les in de eigen leeftijdscategorie kunnen volgen.

Het bestuur van TSA wenst alle leden en de trainers nog een leuke en sportieve maand buiten, zonder toestellen maar wel met de groep en lekker intensief.

Wat moet je in ieder geval meenemen

Neem een handdoek of een yogamatje mee en kom in sportkleren (gymschoenen en trainingspak (of turnpakje of sportbroekje met shirt).

 

Het bestuur van TSA wenst alle leden en de trainers een leuke en sportieve maand buiten, toe. Het zullen bijzondere turnlessen worden, zonder toestellen maar wel met de eigen groep en eigen trainer(s). Laten we er met zijn allen wat van maken!

Vragen kunt u ons sturen als antwoord op deze mail.

Kleuters

Helaas is lesgeven op een open terrein aan kleutergroepen, zonder dat de trainers de kleuters mogen vastpakken, onmogelijk. De gemeente heeft TSA ook aangegeven kleuterlessen in de open lucht niet te kunnen accorderen. We hopen jullie allemaal begin volgend seizoen weer in de zaal te zien.

 

Contributie

Wij gaan u tegemoet komen in de contributie. Wij hebben een beroep gedaan op diverse regelingen. Omdat wij nog niet weten hoeveel geld wij daaruit krijgen, kunnen wij op dit moment helaas nog niet aangeven in welke mate wij u gaan compenseren en wat dus het exacte maandbedrag gaat worden. .

Onze (vaste) lasten moeten doorbetaald worden, zoals o.a. de salarissen van de trainers, de belastingen, de contributie aam de bond, verzekeringen enz.

Wij willen natuurlijk dat wij ook na deze corona-crisis als financieel gezonde vereniging door kunnen gaan. De toezegging die wij hebben gedaan, dat wij u niet eerder factureren dan dat we weten met welk bedrag we uw contributie tijdelijk kunnen verlagen, komen we uiteraard gewoon na!

U ontvangt dus nog uw gecompenseerde factu(u)r(en) voor de maanden april, mei en juni.

 

Met sportieve groet,

Bestuur TSA

 

Voor verdere informatie zie:

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/bestuur/20200429_Noodverordening_Covid-19_VRF_-B.PDF

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Downloads:

Maategelen mbt Corona overzicht