Contactgegevens

Adres:

Turning Spirit Almere
Postbus 30104
1303 AC ALMERE

Turnhal:

Bongerdstraat 6
Almere-Stad

 

Turning Spirit Almere is bereikbaar via elektronische post (e-mail) op de onderstaande mailadressen. Klik op het adres en stuur uw email. LET OP: gebruik het juiste mailadres om vertragingen in de afhandeling van uw mail te voorkomen.

Er zijn zes specifieke mailadressen in gebruik :

  • ledenadministratie@turningspiritalmere.nl; Voor alle vragen/opmerkingen over het lidmaatschap anders dan over de contributie, bijvoorbeeld adreswijzigingen (dit kan ook na inloggen via de website zelf) en aan/afmelden lidmaatschap. Afmelden van het lidmaatschap alleen via dit e-mailadres
  • debiteuren@turningspiritalmere.nl; Voor al uw vragen over onze facturen, contributie, wedstrijdgelden, automatische incasso etc.
  • redactieteam@turningspiritalmere.nl; Voor alle info in/over club, inzenden brieven/foto's/verslagjes, wedstrijdmemo's, WEB-nieuws, HOME-page, ideeën en alles over communicatie/ informatie die u kwijt wil/wil zien, voor alle vragen/opmerkingen over perscontacten en het TSA 4tje.
  • webmaster@turningspiritalmere.nl; Opmerkingen over wat u leuk vindt op de website of juist afkeurt, links die niet werken en andere technische problemen, maar ook suggesties voor verbeteringen.
  • sponsoring@turningspiritalmere.nl; Voor alle vragen/opmerkingen over sponsormogelijkheden.
  • wachtlijstbeheer@turningspiritalmere.nl; Vragen over wachtlijsten, proeflessen.
  • trainers: afmelden voor een les vanwege ziekte en dergelijke. Afmelden bij de trainer van de eigen groep.

Daarnaast is er het mailadres voor overige vragen van organisatorische aard

bestuur@turningspiritalmere.nl .