Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering (ALV) wordt ieder jaar gehouden. De ALV is toegankelijk voor leden of de wettelijk vertegenwoordigers. 

Voor de ALV worden het verslag van de vorige ALV en het financieel jaarverslag van het afgelopen boekjaar ter beschuikking gesteld aan de leden. Hiervoor dient een lid eerst in te loggen.