Contributie

Turning Spirit Almere kent verschillende contributie-bedragen. 

Deze zijn inhoudelijk beschreven in onze voorwaarden / huishoudelijk reglement onder het hoofdstuk Geldmiddelen. 

Samengevat kennen wij: 

a. Inschrijfgeld : eenmalig inschrijfgeld euro 19,50  

b. lesgeldcontributie : actieve leden betalen 10 maanden lesgeldcontributie. Gedurende de zomer (vakantie) maanden juli en augustus is geen lesgeldcontributie verschuldigd.   

c. bondscontributie : (actieve) leden zijn bondscontributie verschuldigd. Dit bedrag is m.i.v. 1 januari 2020 opgenomen in de maandelijkse contributiefactuur

Wij zijn aangesloten bij de nationale turnbond de KNGU. De leden van TSA zijn daarmee automatisch ook aangesloten bij de KGNU en daarvoor is bondscontributie verschuldigd. 

De KNGU organiseert o.a. wedstrijden en diverse andere activiteiten, opleidingen voor trainers en juryleden. 

Zonder KNGU lidmaatschap kan er niet aan wedstrijden worden deelgenomen. Daarnaast zijn de KNGU leden aanvullend verzekerd bij de beoefening van de sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.   

d. wedstrijdkosten : alle kosten die verbonden zijn aan het deelnemen van wedstrijden zoals b.v. een geldig wedstrijdpaspoort, kosten voor inschrijfgelden, bijdragen in de jurykosten, reiskosten van en naar wedstrijden etc. 

e. turnkleding : b.v. aan een turnpakje maar ook een turnbroekje (jongens) of turnleertjes.

De contributietabel 2023 kunt u hier vinden: contributietabel per 1 januari 2024.​

REKENINGNUMMER:

Onze contributie-bankrekening loopt via de ING IBAN:NL37INGB0002854355 BIC:INGBNL2A​

Wilt u bij uw betaling s.v.p. ons factuurnummer en het lidnummer vermelden ? 

Automatisch incasso eenmalig instellen? Dat kan met uw persoonlijke login. Makkelijk voor u en beter voor de vereniging. Hier staat een filmpje met uitleg: https://youtu.be/8nDlncgxpc8 .

(Tip: Eventueel aangebrachte wijzigingen van de persoonsgegevens zijn niet direct zichtbaar. Eerst nadat ingevoerde wijzigingen zijn geaccordeerd door de ledenadministratie worden de wijzigingen getoond bij de persoonsgegevens)

Contributie Overzicht