Contributie

Turning Spirit Almere kent verschillende contributie-bedragen. 

Deze zijn inhoudelijk beschreven in onze voorwaarden / huishoudelijk reglement onder het hoofdstuk Geldmiddelen. 

Samengevat kennen wij: 

a. Inschrijfgeld : eenmalig inschrijfgeld euro 15,--  

b. lesgeldcontributie : actieve leden betalen 10 maanden lesgeldcontributie. Gedurende de zomer (vakantie) maanden juli en augustus is geen lesgeldcontributie verschuldigd.   

c. bondscontributie : (actieve) leden zijn bondscontributie verschuldigd. Dit bedrag is m.i.v. 1 januari 2020 opgenomen in de maandelijkse contributiefactuur

Wij zijn aangesloten bij de nationale turnbond de KNGU. De leden van TSA zijn daarmee automatisch ook aangesloten bij de KGNU en daarvoor is bondscontributie verschuldigd. 

De KNGU organiseert o.a. wedstrijden en diverse andere activiteiten, opleidingen voor trainers en juryleden. 

Zonder KNGU lidmaatschap kan er niet aan wedstrijden worden deelgenomen. Daarnaast zijn de KNGU leden aanvullend verzekerd bij de beoefening van de sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.   

d. wedstrijdkosten : alle kosten die verbonden zijn aan het deelnemen van wedstrijden zoals b.v. een geldig wedstrijdpaspoort, kosten voor inschrijfgelden, bijdragen in de jurykosten, reiskosten van en naar wedstrijden etc. 

e. turnkleding : b.v. aan een turnpakje maar ook een turnbroekje (jongens) of turnleertjes.

De contributietabel 2020 kunt u hier vinden: contributietabel per 1 januari 2020.​

REKENINGNUMMER:

Onze contributie-bankrekening loopt via de ING IBAN:NL37INGB0002854355 BIC:INGBNL2A​

Wilt u bij uw betaling s.v.p. ons factuurnummer en het lidnummer vermelden ? 

Indien u dat wenst bieden wij u de automatische incasso service aan. In de mail waarmee de factuur wordt verzonden staat aangegeven op welke wijze u dit aan kunt geven.

Contributie Overzicht