Uitgave 1 jaargang 2021

Beste leden, ouders/verzorgers, Voor 2021 wenst het bestuur van TSA u allen: Blijf gezond en in beweging

Graag pakken we in 2021 de TSA-4tje informatie/nieuwsbrief traditie weer op. Wat waren we blij dat we op 17 augustus de zalen weer in mochten, helaas moesten we de lessen staken door de nieuwe lockdown en moesten we tot 20 januari de trainingen staken.  Mocht de lockdown onverhoopt toch langer worden, dan zullen we ervoor zorgen dat de lessen op een alternatieve manier voortgezet worden. We starten deze week met online lesgeven, de trainers hebben de groepen per mail uitgenodigd

Downloads: