Geschiedenis

Turning Spirit Almere is opgericht op 16 februari 1994 als zustervereniging van de Amsterdamse turnschool Turning Spirit, die sinds 1987 bestaat. In 2001 is, door de opheffing van een andere vereniging, ons ledental verdubbeld van 350 naar 700 leden. Tegelijkertijd hebben we voor onze selectiegroepen de beschikking gekregen over een permanente turnaccommodatie. Op de peildatum februari 2020 telt onze club ongeveer 950 leden. 

 

Doelstelling 
Turning Spirit is opgericht vanuit de wens kwaliteit te leveren in het turnonderwijs. Wij denken dit doel te kunnen bereiken door gebruik te maken van deskundige leerkrachten, door te werken in kleine groepen en door moderne inzichten in “leren bewegen” toe te passen. Zo kunnen wij, vanuit een kindvriendelijke pedagogiek en met behulp van de nieuwste ontwikkelingen op methodisch, didactisch en technisch gebied, tot een optimale prestatie komen. 
Dat wij er in slagen daar een goede invulling aan te geven, blijkt uit de diverse titels die in de wacht hebben kunnen slepen (zowel individueel als in groepsverband).

Misschien krijg je de indruk dat het bij ons vooral om wedstrijdsport gaat. Dat is echter zeker niet het geval. Immers, ook een recreatieturner of turnster wil, op zijn of haar niveau, het hoogste bereiken en wij zien het als een uitdaging daarbij voor een optimale begeleiding te zorgen.

Stage lopen bij TSA

Per december 2007 is de aanvraag van Turning Spirit Almere om als leerbedrijf erkend te worden door Calibris gehonoreerd. Dit betekent dat we aan de wettelijke verplichting voldoen en dat leerlingen van onder andere het MBO bij ons stage kunnen lopen. We hopen dat dit de eerste stap is om te komen tot meer trainers omdat de wachtlijsten voor de turnlessen door het gebrek aan goede trainers veel te lang worden. Daarnaast is onze trainster met B-licentie, Carla Herps, de nieuwe stagecoördinator van de vereniging.

Wat is Calibris? Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris verkent de markt. Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt innovatieve en effectieve oplossingen. Alles gericht op één doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten.

Dus ben je op zoek naar een stage als vakleerkracht gymnastiek? Meld je aan via Calibris bij onze Club. We hebben inmiddels goede reacties van stagelopers over de dynamische omgeving van het turnen.