Algemene Ledenvergadering 8 november 2022

Op 8 november 2022 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Deze vergadering is voor LEDEN of de wettelijke vertegenwoordigers.

ATTENTIE11

Het verslag van de vorige ALV d.d. 14-12-2021 en het Financieel Jaarverslag 2021-2022 zijn beschikbaar.

Agenda:

1.     Opening en mededelingen

2.     Vaststellen agenda

3.     Vaststellen verslag vorige ALV

4.     Financiën – Verslag 2020 - 2021

- Verslag Kascommissie

- Décharge 2021/2022

Vaststellen contributie - vaststellen

- Vaststelling nieuwe kascommissie – vaststellen

5.     Bestuurszaken

- Aftreden Barbara Boerlijst als voorzitter

- Verkiezing nieuwe bestuursleden: Rutger van den Brulée

- vacature voorzitter

- vacature secretaris

6.     Staturen

         - Vernieuwde statuten – vaststellen

7.     Verenigingszaken en Aandachtspunten TSA 2022-2023

         - Situatie Raggers

-     Vullen vacatures ledenadministratie

         - Krappe trainersmarkt

         - Assistenten en vrijwilligers  

8.     Rondvraag en sluiting

Clubnieuws Overzicht