Algemene Ledenvergadering – 8 november 2023

29 november 2023 vanaf 20:00 uur houden wij weer onze Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vindt plaats in sporthal Raggers, aan de Bongerdstraat 6.

29 november 2023 vanaf 20:00 uur houden wij weer onze Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vindt plaats in sporthal Raggers, aan de Bongerdstraat 6. Tijdens deze ALV presenteren wij ons jaarverslag, onze jaarrekening en onze begroting. Wij laten zien wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en wat dat financieel heeft betekend. Daarnaast nemen we een kijkje naar het komende seizoen en naar wat de financiële verwachting daarvan is. Ook zullen we een voorstel doen voor de contributie.

Elk lid van onze vereniging heeft het recht om mee te besturen via het spreek-, stem- en kiesrecht. Het is dus belangrijk dat u aanwezig bent. Inmiddels heeft elk lid een uitnodiging per e-mail ontvangen. In deze e-mail is een digtaal aanmeldformulier bijgevoegd. Ook kunt u zich aanmelden via dit formulier

Wel is het belangrijk u nog te wijzen op de regels van het stemmen:

  • Toegang tot de algemene vergadering hebben de clubleden en de wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdclubleden. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens bij de behandeling van hun schorsing.
  • Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering
  • Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.
  • De uitoefening van de stem van jeugdclubleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger.

(Artikel 20 van onze statuten).

Zien we u de 29e? U bent van harte welkom!

Clubnieuws Overzicht