U bent hier: Home › Evenement(en)

Evenement: ALV 2018

Naam ALV 2018 Locatie OBS Caleidoscoop, Walt Disneyplantsoen 72 Almere
Begindatum 28-05-2018 Einddatum 28-05-2018
Aanvang Einde
Bijzonderheden Agenda
Omschrijving

Aan: Alle (ouders van) leden van Turning Spirit Almere

Onderwerp: Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering maandag 28 mei 2018

Locatie: 'Huiskamer'/lokaal OBS Caleidoscoop, Walt Disneyplantsoen 72, 1325 SX Almere.

Aanvang: 20.30 uur in de vergaderzaal, koffie en thee staan klaar vanaf 20.15 uur.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Verslag ALV 29 mei 2017

4. Bestuurszaken en werving vrijwilligers

Oproep nieuwe vrijwilligers voor:

- Voorzitterschap:

- Commissie Statuten + Huishoudelijk Reglement

5. Financiën

- Toelichting Penningmeester

- Décharge 2017

- Vaststelling contributie

6. Aandachtspunten 2018-2019

7. Rondvraag en sluiting

We zien u allen graag verschijnen op de vergadering.

Teunis Versluis

VoorzitterOgenblik a.u.b. ...