U bent hier: Home › Lidmaatschap › Contributie

Contributie

Inschrijfgeld bedraagt éénmalig €15,--.

In februari vindt voor alle leden incasso plaats voor bondscontributie á  €27,-- (2019), per seizoen of wanneer er halverwege het turnseizoen wordt ingestroomd €13.50 (2019) bij inschrijving. De bondscontributie zorgt voor aansluiting bij de KNGU, verzekering via de KNGU en stelt de KNGU in staat om activiteiten zoals jury- en trainerscursussen aan te bieden.

Voor onze vereniging geldt een automatische incasso. Wanneer men ons nog niet heeft gemachtigd voor een automatische incasso, betaalt U € 1,00 bankkosten/administratiekosten per factuur. Deze vergoeding dient voor het extra werk dat de vrijwilligers aan niet-incassoleden hebben. Deze bankkosten gelden overigens niet voor de eerste factuur na inschrijving.

Toelichting Bondscontributie

 TSA is aangesloten bij de de nationale turnbond de KNGU.
De leden van TSA zijn daarmee automatisch ook aangesloten bij de KGNU en daarvoor is bondscontributie verschuldigd.
De KNGU organiseert o.a. wedstrijden en diverse andere activiteiten, opleidingen voor trainers en juryleden.
Zonder KNGU lidmaatschap kan er niet aan wedstrijden worden deelgenomen.
Daarnaast zijn de KNGU leden aanvullend verzekerd bij de beoefening van de sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.

Contributie aangepast voor 2019 :

Ook in 2019 wordt TSA weer geconfronteerd met een stijging in de huurkosten. Daarnaast zullen in 2019 ook onze personeelskosten stijgen.
Tevens zijn er in 2019 en volgende jaren aanzienlijke uitgaven noodzakelijk om onze beschikbare turnmaterialen/-toestellen te repareren en/of te vervangen.

Gezien al deze op ons af komende kosten heeft het bestuur, conform haar bevoegdheid uit het huishoudelijk reglement, besloten om de contributie m.i.v. 1 januari 2019 met 3% te verhogen.
Daarnaast heeft de KNGU besloten om de bondscontributie voor individuele leden in 2018 te verhogen naar € 27,-- per jaar. Dit is het tarief dat wij u zullen factureren.

Beide verhogingen zijn/worden meegenomen in de facturen vanaf 1 januari 2019.

De contributietabel 2019 kunt u hier vinden: contributietabel per 1 jan 2019

Gewezen wordt op het huishoudelijk reglement afdeling Geldmiddelen waarin nader is gespecificeerd regeling over de contributie, facturering en betaling van de lesgelden. 

Met sportieve groet
Turning Spirit Almere
Penningmeester

   

KORTING

Binnen de vereniging bestaat er ook een kortingsregeling. Deze regeling voorziet in een contributiekorting bij aanmelden van sponsors door leden; in de ALV van 2010 is besloten en besproken dat leden die sponsors aanbrengen recht hebben op een eenmalige korting van de contributie. Dit houdt in dat er 10% van het gesponsorde bedrag, met een maximum van de jaarcontributie, aan korting kan worden ontvangen nadat het sponsorbedrag is ontvangen.
Bijvoorbeeld: de vader van een recreatielid heeft een eigen bedrijf dat wil gaan sponsoren. Zij geeft door dat er 250,-- EURO gesponsord gaat worden. Na ontvangst van het sponsorbedrag wordt er eenmalig 25,-- EURO in mindering gebracht op het halfjaarbedrag. Een ander voorbeeld: een selectielid wat 3 uur per week traint heeft een groot elektronicaconcern bereid gevonden om te gaan sponsoren voor 10.000,-- EURO. De jaarcontributie voor 3 uur per week trainen bedraagt ruim 410,-- EURO per 10 maanden (turnjaar). 10% van het gesponsorde bedrag is 1000,-- EURO. Dit is meer dan het jaarlijkse contributiebedrag. Het lid traint een jaar voor niets! Vraag naar de voorwaarden en voor meer informatie bij de sponsoring@turningspiritalmere.nl.

REKENINGNUMMER:


2854355
IBAN:NL37INGB0002854355
BIC:INGBNL2A

MACHTIGEN AUTOMATISCHE INCASSO

KLIK HIER VOOR INCASSO MACHTIGINGSFORMULIER

©TSA 2012 / Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend

Ogenblik a.u.b. ...