Vrijwilligers gezocht

BESTE TSA- LEDEN EN OUDERS VAN LEDEN

 We zijn op zoek naar mensen die onze vereniging een goed hart toedragen

Zonder vrijwilligers kunnen we niet veel, onze vereniging is divers. Veel leden en ouders verwachten meer dan we kunnen leveren – vandaar een DRINGENDE OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

Waar zou u een bijdrage aan kunnen leveren?
We zoeken

·         Administratieve krachten

o    die de ledenadministratie kunnen helpen

o    die wachtlijstbeheer kunnen helpen

o    die de verschillende mailtjes kunnen beantwoorden

o    die de mails ten aanzien van zaalaanvragen, inclusief alarm, sleutels, calamiteiten ten aanzien van de zalen willen regelen met de gemeente

·         2 bestuursleden

·         Debiteuren commissie lid

·         redacteur(en) voor ons blaadje TSA-4tje

·         activiteitencommissie leden die helpen bij wedstrijden, activiteiten en feesten

·         juryleden (in opleiding)

·         assistenten (in opleiding)

·         2 kascommissie leden

·         Iemand die de ventilatie doeken verwisselt in Raggers (Parkwijk)

·         Jurist die mee kan denken over de statuten en de WBTR-wetgeving

·         Mensen die meedenken met hoe we de corona buiten de deur houden

·         Mensen die af en toe willen helpen als we extra handen/denkkracht nodig hebben.

De afgelopen jaren hebben we als vereniging veel en vaak moeten improviseren omdat de corona maatregelen ons daartoe noopten. We merken dat we als vrijwilligers graag voor TSA klaarstaan. Met negen vrijwilligers houden we geen ruimte over voor alle plannen en vragen die aan ons gesteld worden. Met meer vrijwilligers meer energie en ruimte om TSA verder te kunnen ontwikkelen.

Daarom hopen we met deze oproep dat, daar waar u hand en spandiensten kan verrichten – u zich opgeeft om onze vereniging te ondersteunen. Geef u aub op bij secretaris@turningspiritalmere.nl

Hopelijk kunnen we u snel benaderen om ons nu nog te kleine team van vrijwilligers aan te vullen en te versterken! Schroom niet en al is het maar voor één keer, geef u op!!!

Clubnieuws Overzicht