Algemene ledenvergadering 14 december 2021

Onderwerp: Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  14 december 2021

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: volgt

De vorige ALV is nog maar net achter de rug (maart jl.). Deze was via teams omdat we i.v.m. de COVID-maatregelen niet live bijeen konden komen. Aangezien we vorig jaar besloten de bestuur cyclus van TSA op te laten lopen met het turnseizoen zullen we deze ALV terugblikken op het vorige turnjaar (aug 2020 – aug 2021).

Mocht u graag de ALV bijwonen, geeft u zich dan op, we zullen u dan de link voor online-vergaderen sturen. Hierbij de voorgenomen agenda.

Agenda:

1.    Opening en mededelingen

2.    Vaststellen agenda

3.    Verslag ALV

4.    Toelichting op afgelopen boekjaar aug 2020 – aug 2021

5.    Financiën – Verslag 2020/2021

- Verslag Kascommissie

- Décharge boekjaar 2020/2021

Vaststellen contributie, geen verhoging

- Vaststelling nieuwe kascommissie

5.    Bestuurszaken

- Aftreden Ajamil Janga als secretaris, aantreden Jenny van den Oudenrijn

- Verkiezing nieuwe bestuursleden:

- vacature

- vacature

6.    Aandachtspunten TSA 2021-2022

7.    Rondvraag en sluiting

 

 

We zien u graag op de vergadering via beeld. We vragen u daarom om u vóór

1 december aan te melden door een e-mail te sturen naar secretaris@turningspiritalmere.nl.

 

Geeft u daarbij uw naam en indien u zelf niet lid bent van TSA ook de naam van uw kind dat u vertegenwoordigt. Na uw aanmelding voor de ALV ontvangt u van ons verdere details.

Bestuur TSA

Clubnieuws Overzicht