Covid-19 maatregelen

Met ingang vaan 6 november a.s. zijn de nieuwe Corona maatregelen van kracht. Aangezien deze maatregelen ook op onze turn en gym activiteiten betrekking hebben, willen wij met u afspraken maken om zo verantwoord mogelijk te kunnen blijven sporten.

Nieuwe regel met ingang van 6 november j.l.

* “Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (CTB) vereist. Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers-coaches, assistenten, juryleden en alle vrijwilligers. De maatregelen gaan in per 6 november”.

* In de praktijk betekent deze nieuwe maatregel dat de aanwezige trainer het CTB zou moeten  controleren van iemand die 18 jaar of ouder is. Deze situatie is niet werkbaar en zou een extra belasting betekenen voor de trainers.

o Daarom vragen we de leden van 18 jaar en ouder indien zij niet zijn gevaccineerd een testbewijs mee te nemen naar de les en deze aan de trainer te laten zien.

o Vanaf as. maandag 8 november vragen we de ouders hun kinderen weer bij de buitendeur af te zetten. Onze trainers zullen de kleinste kinderen aan het einde van de les bij de deur weer aan u overdragen.

 

Graag brengen wij nogmaals de basisregels onder uw aandacht:

* heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

* ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

* was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

* schud geen handen;

* neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

* zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes;

* houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand

Wij rekenen op uw begrip, samen houden we corona buiten de deur.

Met vriendelijke groet

Bestuur TSA

Clubnieuws Overzicht