Ritmische Gymnastiek Selectie

De selectie groep ritmische gymnastiek van Turning Spirit Almere bestaat uit verschillende leeftijden en niveaus (regionaal en nationaal). Ze trainen voornamelijk in sportzaal de Archipel (Almere-Buiten) aangezien hier het wedstrijdtapijt ligt. Naast het trainen van materiaaltechnieken en  wedstrijdoefeningen is er veel aandacht voor kracht, lenigheid en ballet.  

Jaarlijks vindt er een selectiemoment plaats waaraan iedereen mag deelnemen. Wanneer een gymnaste positief opvalt, wordt zij uitgenodigd voor een kennismaking met de selectie. In een proefperiode bepalen de trainsters of zij het volgende seizoen kan deelnemen in de selectie. In overleg met ouders wordt gekeken naar het juiste niveau, met de passende trainingsuren. 

Het aantal trainingsuren is afhankelijk van het niveau. Dit varieert van twee tot vier keer per week, gemiddeld zo’n 2 uur per training. Dit betekent ook een hogere contributie en meer kosten voor benodigheden op de training en wedstrijdmaterialen. 

Klik HIER voor het lesrooster

 

Lesaanbod Overzicht