Trainingen tijdens Corona

Corona en trainingen :

Het zijn bijzondere en onzekere tijden. Wij zijn nog niet gewend aan deze bizarre situatie en wij denken met ons vele anderen, waaronder onze leden. De zon roept ons naar buiten maar willen we de Corona trotseren dan worden we geadviseerd zo veel mogelijk op en rond ons thuisfront te blijven.

Op 23 maart j.l. zijn we door het kabinet geïnformeerd over de verdere aanscherping van de Corona regels – evenementen met een vergunning- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Verder zijn alle overige samenkomsten verboden en is groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte eveneens verboden. Daarnaast geldt dat de sportclubs nog steeds gesloten moeten zijn. Voor deze laatste punten geldt dat ze uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen. Vandaag hebben we gehoord dat alles nog tot en met 28 april hetzelfde blijft. Om die reden kunnen er nog steeds geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden.

Dit is voor iedereen natuurlijk heel jammer juist omdat het lange thuiszitten goed doorbroken zou kunnen worden door een turnlesje. De afgelopen week hebben we dan ook met de trainers nagedacht over hoe we, datgene dat TSA goed kan, in deze situatie kunnen benutten. En daar is het volgende idee uitgekomen! Een afgesloten webadres voor onze leden . Wij denken dat we hiermee in de verschillende behoeften en gevoelens kunnen voorzien en het thuiszitten een beetje te verzachten.

Corona en trainingen :

Het zijn bijzondere en onzekere tijden. Wij zijn nog niet gewend aan deze bizarre situatie en wij denken met ons vele anderen, waaronder onze leden. De zon roept ons naar buiten maar willen we de Corona trotseren dan worden we geadviseerd zo veel mogelijk op en rond ons thuisfront te blijven.

Op 23 maart j.l. zijn we door het kabinet geïnformeerd over de verdere aanscherping van de Corona regels – evenementen met een vergunning- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020. Verder zijn alle overige samenkomsten verboden en is groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte eveneens verboden. Daarnaast geldt dat de sportclubs nog steeds gesloten moeten zijn. Voor deze laatste punten geldt dat ze uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen. Vandaag hebben we gehoord dat alles nog tot en met 28 april hetzelfde blijft. Om die reden kunnen er nog steeds geen trainingen en wedstrijden plaatsvinden.

Dit is voor iedereen natuurlijk heel jammer juist omdat het lange thuiszitten goed doorbroken zou kunnen worden door een turnlesje. De afgelopen week hebben we dan ook met de trainers nagedacht over hoe we, datgene dat TSA goed kan, in deze situatie kunnen benutten. En daar is het volgende idee uitgekomen! Een afgesloten webadres voor onze leden . Wij denken dat we hiermee in de verschillende behoeften en gevoelens kunnen voorzien en het thuiszitten een beetje te verzachten.

Online trainingsaanbod :

Via de link https://drive.google.com/drive/folders/1ZnNQLPTfKwcsaHl2TRyrBTghcPJlFSfK?usp=sharing kunnen we alle leden een TSA - programma aanbieden. Je kunt meedoen vanaf elke locatie. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is dat je in kunt loggen op een computer/tablet. Je kuntgerust twee keer per dag inloggen en in beweging komen! We zullen er voor zorgen dat we regelmatig nieuwe uitdagingen en oefeningen in de map “TSA tijdens Corona” plaatsen.

Op deze manier hopen we onze enthousiaste leden iets sportiefs aan te bieden zodat ze in vormkunnen blijven en we ze aan het einde van deze Corona periode weer in de ons bekende zalen kunnen begroeten.

Contributie :

Verder is het bestuur aan het zoeken naar compensatiemogelijkheden voor de gevolgen die deze coronacrisis voor onze vereniging en voor u als lid heeft. Daar waar we kosten maken trachten we deze te reduceren. We kijken naar de regelingen die er vanuit het kabinet, de KNGU, NOC*NSF en de gemeente Almere komen om de verenigingen te helpen. Aangezien we hierover bij verschillende instanties verzoeken hebben ingediend maar nog geen definitief uitsluitsel hebben, kunnen we op dit moment slechts aangeven dat we u z.s.m. informeren zodra we meer weten. We beloven u bij deze dat u niet eerder factureren dan dat we deze informatie hebben en u geïnformeerd hebben.

Tot die tijd nodigen u allen uit voor een training via ons eigen portaal: https://drive.google.com/drive/folders/1ZnNQLPTfKwcsaHl2TRyrBTghcPJlFSfK?usp=sharing

Mocht u niet kunnen inloggen dan kunt u een e-mail sturen naar: tsayoutube@turningspiritalmere.nl We gaan dan kijken of we voor u of uw kind een ander medium kunnen bedenken zodat er alsnog meegedaan kan worden.

Voor andere vragen kunt u een antwoord sturen op deze mail waarna onze vrijwilligers van de DebiteurenCommissie u zullen proberen te (laten) antwoorden.

Veel plezier met “TSA tijdens Corona",

Met vriendelijke groet, bestuur en trainers TSA

Maategelen mbt Corona Overzicht