Ritmische Gymnastiek Recreatie

 Ritmische Gymnastiek (RG) is bewegen op muziek in combinatie met lenigheid, materiaaltechnieken en een beetje turnen. De materialen die gebruikt worden zijn: hoepel, bal, touw, lint en knotsen

In de eerste jaren volgen wij de leerlijn Rosie Ritmisch. Deze is speciaal ontwikkeld vanuit de KNGU en biedt op een speelse manier alle basistechnieken van de sport aan. In periodes van zo’n 6 tot 8 weken wordt een materiaal aangeboden en afgesloten met een kijkles en/of diploma moment. De recreatieles duurt 1 uur en is voor kinderen vanaf 6 jaar.

Naarmate kinderen meer technieken uit de ritmische gymnastiek beheersen, leren zij een moeilijke oefeningen op muziek. Deze oefeningen kunnen individueel (alleen) in een duo (in tweetallen) of als groep worden uitgevoerd. Als kinderen het leuk vinden, kunnen zij mee doen aan vriendschappelijke wedstrijden.

Klik hier om te zien waar en wanneer lessen ritmische gymnastiek bij Turning Spirit Almere worden aangeboden.

 Ritmische Gymnastiek Kleuter 

Naast alle recreatieve lessen biedt de ritmische gymnastiek ook een les voor kleuters aan. De les is special voor kinderen van 4 of 5 jaar oud en gericht op spelenderwijs kennismaken met ritmische gymnastiek. Ouders mogen gedurende de les van 45 minuten gezellig in de zaal blijven, dit maakt het vaak een stuk minder spannend.

Naast het kennismaken met de verschillende materialen, werken we aan de breed motorische ontwikkeling van deze beginennde bewegers. Met behulp van de tien grondvormen van bewegen ontwikkelen kleuters zich in deze les optimaal! 

De tien grondvormen van bewegen zijn: 

  • Balanceren en vallen
  • Stoeien en vechten
  • Gaan en lopen
  • Springen en landen
  • Rollen, duikelen en draaien
  • Gooien, vangen, slaan en mikken
  • Trappen, schieten en mikken
  • Klimmen en klauteren
  • Zwaaien en slingeren
  • Bewegen op muziek en maken van muziek

 

Lesaanbod Overzicht