Ritmische Gymnastiek

 Ritmische Gymnastiek (RG) is een combinatie van dans, ballet en gymnastiek en valt in Nederland onder de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Wat RG onderscheid van turnen is dat deze sport alleen beoefend wordt door meisjes. Naast het bewegen op muziek is lenigheid, kracht en materiaaltechniek erg belangrijk. Wij maken gebruik van de volgende materialen: hoepel, bal, knots, touw en lint.

In het eerste jaar volgen wij de leerlijn Rosie Ritmisch. Deze is speciaal ontwikkeld vanuit de KNGU en biedt op een speelse manier alle basistechnieken van onze sport aan. In periodes van 6 weken worden alle materialen behandeld en afgesloten met een kijkles waarin een diploma behaald kan worden. 
Naast het lesdeel Rosie Ritmisch besteden wij ook aandacht aan het lichaam en oefenen veel op muziek. De recreatieles duurt 1 uur en is voor kinderen vanaf 4 jaar.

Bij het hebben van voldoende basistechniek kun je doorstromen naar RG-3. Hier worden de lichaams- en materiaaltechnieken uitgebreid en leren de kinderen individuele, duo en groepsoefeningen op muziek. In deze lesuren kunnen kinderen mee doen aan vriendschappelijke wedstrijden. De RG-3 les duurt 1,5 uur en is voor alle kinderen die doorstromen uit Rosie Ritmisch of ouder zijn dan 10 jaar.

Klik hier om te zien wanneer deze les bij Turning Spirit Almere wordt aangeboden.

Lesaanbod overzicht